Previous Members of our panchayat - by year

2012-2017

 • Govind Sonu Gawde
 • Pratishtha Premkant Mishal
 • Gopikishan Ramnath Amonkar
 • Umesh Harichandra Padolkar
 • Aditi Amar Tuyekar

2007-2012

 • Pratishtha Premkant Mishal
 • Laximan Jairam Malwankar
 • Gopikishan Ramnath Amonkar
 • Narayan Vishnu Chodankar
 • Unnati Umesh Padolkar

2002-2007

 • Deepak Vengurlekar (03/03/2002-02/10/2005)
 • Vithal Anant Chodankar (26/01/2006-26/01/2007)
 • Ankush Bale
 • Roshan Arun Naik
 • Satyawati Gelekar
 • Umesh Harichandra Padolkar

1997-2002

 • Damodar Manohar Mashelkar
 • Shantabai Anand Narvekar
 • Rohidas Harichandra Naik
 • Sumedha Subhash Morajkar
 • Narayan Vishnu Chodankar